«Η Ελλάδα έχει τους χαμηλότερους δείκτες ποιότητας ζωής στην ΕΕ»

Φως στο τούνελ δεν φαίνεται μετά από τόσα μνημόνια...

Το ρουμάνικο “stiripesurse.ro” έχει τίτλο: « Οι πολίτες της Ρουμανίας, της Πολωνίας και της Ελλάδας επιβαρύνονται με υψηλό κόστος υγείας» και στη συνέχεια του άρθρου αναλύει τα όσα συζητήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Υγείας:

“Το πρόβλημα της χρόνιας υποχρηματοδότησης του τομέα της υγείας τις τελευταίες δύο δεκαετίες στα κράτη της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης είχε ως αποτέλεσμα (σημαντικά) λιγότερα χρόνια υγιούς ζωής για τους πολίτες αυτών των χωρών σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό το θέμα συζητήθηκε πρόσφατα στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Υγείας Gastein (EHFG 2023), το διάσημο συνέδριο ευρωπαϊκής πολιτικής για την υγεία.

Σύμφωνα με μελέτη που παρουσιάστηκε στο φόρουμ και πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Πολιτικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών υπό τον επιστημονικό συντονισμό του καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Ιωάννη Υφαντόπουλου, η Ελλάδα, η Πολωνία και η Ρουμανία καταγράφουν χαμηλή δημόσια χρηματοδότηση της υγείας, η οποία οδηγεί σε σημαντική επιβάρυνση για τους πολίτες, αναφέρει το Money Review, σύμφωνα με το Rador Radio Romania.

Συγκεκριμένα, η μελέτη αναφέρει ότι:

– Βάσει μακροοικονομικής και μικροανάλυσης πηγών Big Data που καλύπτουν την περίοδο 1960-2021, οι επενδύσεις στην υγεία, οι συνολικές δημόσιες δαπάνες και οι δαπάνες για φάρμακα υγείας είναι ανεπαρκείς σε αυτές τις 3 χώρες παρά την υψηλή οικονομική ανάπτυξη τα τελευταία 20 χρόνια.

Το ποσοστό του ΑΕΠ για επενδύσεις στην υγεία στις χώρες που επιλέχθηκαν για τη μελέτη συνεχίζει να είναι κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ-27 (Ελλάδα 9%, Πολωνία 6,5%, Ρουμανία 5,7% του ΑΕΠ, ενώ ο μέσος όρος της ΕΕ είναι στο 10%) ενώ ταυτόχρονα, σε αυτές τις χώρες, παρατηρούνται υψηλά επίπεδα ιδιωτικών δαπανών υγείας από την πλευρά των ασθενών (Ελλάδα 35%, Πολωνία 20%, Ρουμανία 19% έναντι του μέσου όρου 15,3% στην ΕΕ). Αυτό, σε συνδυασμό με καθυστερήσεις στις υπηρεσίες υγείας λόγω του COVID-19, λόγω του αυξανόμενου κόστους ζωής, του πληθωρισμού και των γεωπολιτικών προκλήσεων – είχε ως αποτέλεσμα σημαντικά χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής και λιγότερα υγιή χρόνια ζωής και στις τρεις χώρες σε σύγκριση με την υπόλοιπη ΕΕ. που εντείνει τις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες και τις ανισότητες στον τομέα της υγείας μεταξύ της Ανατολικής και της Δυτικής Ευρώπης.

– Είναι σημαντικό ότι η Ελλάδα συνδέεται με τους χαμηλότερους δείκτες ποιότητας ζωής από όλα τα κράτη της ΕΕ, με 1 στους 3 Έλληνες (36%) να ζει με χαμηλή ποιότητα ζωής. Η Πολωνία κατατάσσεται στην τέταρτη θέση όσον αφορά την ποιότητα ζωής, ενώ οι άνθρωποι στη Ρουμανία ζουν λιγότερα χρόνια υγιούς ζωής (59,9 έτη) σε σύγκριση με την υπόλοιπη ΕΕ (64 έτη).

– Οι πολίτες αυτών των κρατών παρουσιάζουν πολυνοσηρότητα (παρατηρείται ότι 6 στους 10 ανθρώπους στην Πολωνία πάσχουν από πολυνοσηρότητα), καθώς και μεγάλες άλυτες ιατρικές ανάγκες (28% του πληθυσμού της Ελλάδας, 21% της Ρουμανίας και 12% της Πολωνίας αναφέρουν ότι έχουν άλυτες ανάγκες σχετικά με την υγεία) που αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου.

Η μελέτη «Ο αντίκτυπος της υποχρηματοδότησης όσον αφορά τα φάρμακα και τις υπηρεσίες υγείας: οι περιπτώσεις της Πολωνίας, της Ρουμανίας και της Ελλάδας» παρουσιάστηκε στην ειδική ενότητα με τίτλο «Συστήματα υγείας σε κρίση – η περίπτωση των περιφερειακών ευρωπαϊκών κρατών» και υπογραμμίζει την ανάγκη για επείγουσα μέτρα δράσης για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας μεταξύ των πολιτών των περιφερειακών ευρωπαϊκών κρατών και της υπόλοιπης Ευρώπης.

Συγκεκριμένα για την Ελλάδα, η ανάλυση δείχνει σημαντική υποχρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος υγείας σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σημαντική μείωση των δαπανών για τη δημόσια υγεία, η οποία αντισταθμίζεται από αντίστοιχη αύξηση των ιδιωτικών δαπανών.
Η μετατόπιση του κόστους από τον δημόσιο τομέα στις τσέπες των Ελλήνων πολιτών επιβάρυνε επιπλέον τα ελληνικά νοικοκυριά, δημιουργώντας υψηλά επίπεδα καταστροφικών δαπανών.

Οι παραπάνω περικοπές στις δημόσιες δαπάνες επηρέασαν αναπόφευκτα την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, αυξάνοντας τις ανεκπλήρωτες ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης, με την Ελλάδα να είναι μία από τις χώρες της ΕΕ-27 με τη μεγαλύτερη αύξηση σε ανεκπλήρωτες ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης. Επιπλέον, η Ελλάδα συνδέεται με τους χαμηλότερους δείκτες ποιότητας ζωής από όλα τα κράτη της ΕΕ, με 1 στους 3 Έλληνες (36%) να ζει με χαμηλή ποιότητα ζωής. Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Ιωάννης Υφαντόπουλος δήλωσε: «Η δεκαετής οικονομική κρίση, τα 3 μνημόνια οικονομικής διάσωσης της χώρας και στη συνέχεια η επιδημιολογική κρίση του COVID-19, έχουν επηρεάσει σημαντικά την υποχρηματοδότηση του συστήματος υγείας στην Ελλάδα. .Η κρατική χρηματοδότηση για την υγεία στην Ελλάδα δεν πρέπει να θεωρείται ως σπατάλη δημοσίων πόρων, αλλά ως ευκαιρία να επενδύσουμε στην υγεία του πληθυσμού, δηλαδή στο ανθρώπινο κεφάλαιο της οικονομίας μας», είπε επίσης ο Ελληνας κσθηγητής.