Οι Βρυξέλλες θέλουν να συντομεύσουν την περίοδο πληρωμής των τιμολογίων στις 30 ημέρες!

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει έτοιμο κανονισμό, που θα προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο οποίος θα υπερισχύει των νόμων κάθε χώρας!

Οι ΜΜΕ στην ΕΕ υφίστανται καθυστερήσεις έως και 81 ημερών στις εισπράξεις, γεγονός που προκαλεί
οικονομική ασφυξία, σε πολλές περιπτώσεις ανεπανόρθωτη. Αυτό λένε τα επίσημα στοιχεία.
Στην Ελλάδα, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες αυτός ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος. Η ύφεση έχει
προκαλέσει έλλειψη ρευστότητας και δένει τα χέρια των εταιρειών σε ένα ατέλειωτο εμπορικό φαύλο
κύκλο.
«Ο συναγερμός της καθυστέρησης δεν σταματά να χτυπά» όπως σημειώνει η ABC:
Κατά μέσο, το 60% των εταιρειών καθυστερούν να πληρώσουν τα τιμολόγιά τους!
Οι καθυστερήσεις πληρωμών συνεχίζουν να είναι ένα από τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι ΜΜΕ και οι αυτοαπασχολούμενοι, ένα εμπόδιο που μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την
οικονομία και τη βιωσιμότητά τους.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει μέτρα για το θέμα και έχει ετοιμάσει κανονισμό που θα
αντικαταστήσει την ευρωπαϊκή οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών για να την υποβάλει, όπως
είχε προγραμματιστεί, προς έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Μόλις εγκριθεί, ο κανόνας θα υπερισχύει των νόμων κάθε χώρας και η εφαρμογή του θα είναι άμεση,
σύμφωνα με τα σχέδια την ερχόμενη άνοιξη.
Ο Τιερί Μπρετόν, Ευρωπαίος Επίτροπος Εσωτερικού Εμπορίου, αναμένεται να παρουσιάσει έναν
κανονισμό που θα υποχρεώνει τις εταιρείες να πληρώνουν τα τιμολόγιά τους εντός μέγιστης περιόδου
30 ημερών.
Ο κανόνας θα τερματίσει επίσης τις συμφωνίες μεταξύ εταιρειών για πληρωμή σε μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα από αυτό που ορίζει ο νόμος.

Μια υποχρέωση που στην πράξη δεν τηρείται.
Από το 2021, η ένωση εργοδοτών ΜΜΕ έχει εντείνει τον διάλογό της με τις Βρυξέλλες για την
αναζήτηση λύσης για τις καθυστερήσεις πληρωμών. Αυτός ο οργανισμός συνεργάστηκε και με τον
Επίτροπο Εσωτερικής Αγοράς, με επικεφαλής τον Επίτροπο Breton, για την αντιμετώπιση των αλλαγών
στην ευρωπαϊκή οδηγία του 2011.

Γίνονται προσπάθειες για να επισπευσθεί η επεξεργασία του νέου προτύπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
καθώς και για τον καθορισμό μέγιστης προθεσμίας πληρωμής από εταιρείες και δημόσιες διοικήσεις,
οι οποίες διατηρούν την προθεσμία πληρωμής στις 30 ημέρες τις οποίες, από την άλλη, δεν την τηρούν
ποτέ.
Ωστόσο, για τους εργοδότες είναι σημαντικό να προσδιορίζονται ζητήματα όπως ο τρόπος λογιστικής
καθυστέρησης πληρωμής και η ημερομηνία έναρξης, προκειμένου να τυποποιηθούν τα κριτήρια και να
παρέχεται μεγαλύτερη βεβαιότητα.
Οι εταιρείες ζητόύν να επιλυθεί άμεσα και στον απόλυτο βαθμό η καθυστέρηση πληρωμής από τις
Δημόσιες Διοικήσεις και όχι απλώς να μειωθεί, καθώς σήμερα ο δημόσιος τομέας διαθέτει πόρους και
είναι η πηγή σε πολλές περιπτώσεις ανεπιθύμητων καθυστερήσεων πληρωμών προς τις μικρές
επιχειρήσεις.
Όσον αφορά τις κυρώσεις για εταιρείες που καθυστερούν, η ισπανική ένωση Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων, για παράδειγμα, τόνισε στην ABC ότι η έγκριση τους πρέπει να λαμβάνει υπόψη ένα
πλαίσιο μείωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και απώλειας ρευστότητας.
«Η παραβατικότητα είναι ένα σύνθετο πρόβλημα που χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για να το
μειώσει. Με αυτόν τον στόχο, είναι σημαντικό να επιλέγονται μέτρα ευνοϊκά για την
ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Οι δυσκολίες κερδοφορίας των εταιρειών στο
σημερινό πλαίσιο επηρεάζουν τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξή τους, επομένως η προώθηση της
κανονικότητας και της πρόσβασης στη χρηματοδότηση θα οδηγήσει σε μείωση των καθυστερήσεων»,
εξηγεί ο επιχειρηματικός οργανισμός.
Η γενίκευση των ηλεκτρονικών τιμολογίων, μπορεί να αποτελέσει ένα καλό μέσο για τον έλεγχο των
καθυστερήσεων πληρωμών, δεν όμως ανταποκρίνεται στους ψηφιακούς περιορισμούς των εταιρειών
και απαιτεί περισσότερο χρόνο για να εφαρμοστεί.