Ανθίζει η παραοικονομία

Η Βουλγαρία έχει τον μεγαλύτερo βαθμό στην παραοικονομία μεταξύ των χωρών της ΕΕ, η Ελλάδα βρίσκεται και αυτή στον... κακό δρόμο

Η Βουλγαρία έχει… ξεφύγει στην παραοικονομία μεταξύ των χωρών της ΕΕ, η Ρουμανία στην τρίτη θέση. Ο παράνομος τομέας στη βουλγαρική οικονομία αντιπροσωπεύει περίπου το 33,1% του επίσημου Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) της χώρας, το οποίο είναι το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δείχνει μελέτη που ανατέθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Βουλγαρικής Ένωσης Βιομηχανικού Κεφαλαίου, η «άτυπη» οικονομία στη Βουλγαρία είναι 22%

Όχι πολύ μακριά από τη Βουλγαρία, η μελέτη τοποθετεί την Κροατία, της οποίας ο γκρίζος τομέας εκτιμάται στο 29,7% του ΑΕΠ της χώρας, και η Ρουμανία καταλαμβάνει την τρίτη θέση, το 19% του ΑΕΠ της χώρας μας βρίσκεται στη γκρίζα οικονομία. Τα στοιχεία για τη Βουλγαρία δείχνουν ότι το μερίδιο της γκρίζας οικονομίας στη χώρα έχει μειωθεί σε σύγκριση με το 2003, όταν βρισκόταν σε επίπεδο ρεκόρ 35,9% του ΑΕΠ, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σε σύγκριση με το 2017, όταν ήταν 29,6%. λέει G4Media.

 

Η έκθεση αναφέρει ότι, εάν η κύρια αιτία της παραοικονομίας σε χώρες όπως η Γερμανία, η Αυστρία και η Δανία μπορεί να αναζητηθεί στην άμεση και έμμεση φορολογική επιβάρυνση, σε χώρες όπως η Ρουμανία, η Ιταλία και η Ελλάδα οι καθοριστικοί παράγοντες είναι το υψηλό επίπεδο την ατομική απασχόληση, την ανεργία και τη στάση απέναντι στους φόρους, ιδίως όσον αφορά τον ΦΠΑ. Η καταπολέμηση της παραοικονομίας είναι πιο αποτελεσματική όταν οι παράνομες δραστηριότητες μετακινούνται από τον άτυπο στον επίσημο τομέα της οικονομίας, παρά όταν εξαλείφονται», αναφέρουν οι συντάκτες της μελέτης.