Αναψε κόκκινο!

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απορρίπτει το σχέδιο Green Pool που προτείνει η Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε την πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης για το σχέδιο Green Pool, το οποίο είχε ως στόχο να επιτρέψει στους μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας να συγκεντρώσουν τη ζήτηση για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να μειώσουν το κόστος λειτουργίας τους.

 

Το σχέδιο, που προτάθηκε αρχικά τον Ιούλιο του 2022, επεδίωκε να βοηθήσει τις βιομηχανίες αλουμινίου, χάλυβα, γυαλιού και τσιμέντου να συνάψουν εταιρικές συμφωνίες αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (PPAs) για ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Ωστόσο, η διεύθυνση ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέρριψε το σχέδιο, υποστηρίζοντας ότι οι ΑΠΕ δεν θα μπορούσαν να θεωρηθούν δραστηριότητες «απανθρακοποίησης» για ηλεκτροεντατικές βιομηχανίες. Αυτή η απόφαση έχει προκαλέσει αναστάτωση στη βιομηχανία μετάλλων.

 

Η απόρριψη του σχεδίου Green Pool θεωρείται πλήγμα για τη βιομηχανία αλουμινίου, την οποία η Παγκόσμια Τράπεζα έχει αναγνωρίσει ως μέταλλο «μεγάλου αντίκτυπου» και «διασταυρούμενου» για τις τεχνολογίες πράσινης ενέργειας.

 

Ο κλάδος βρίσκεται σε παρακμή στην Ευρώπη και το σχέδιο θεωρήθηκε ως ένας τρόπος για να υποστηριχθούν οι προσπάθειες παραγωγής αλουμινίου και απαλλαγής από τον άνθρακα στην ΕΕ. Ο γενικός διευθυντής της Eurometaux, μιας εμπορικής ένωσης που εκπροσωπεί τη βιομηχανία μη σιδηρούχων μετάλλων, εξέφρασε την απογοήτευσή της για την απόφαση της Επιτροπής, δηλώνοντας ότι το σχέδιο ήταν ζωτικής σημασίας για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 

Το σχέδιο Green Pool θα είχε οδηγήσει σε νέες επενδύσεις στην αιολική και ηλιακή ενέργεια στην Ελλάδα, διασφαλίζοντας παράλληλα προσιτές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για βιομηχανίες έντασης ενέργειας. Θα μπορούσε να είχε αναπαραχθεί σε άλλες χώρες και υποστηρίχθηκε από εμπορικές ενώσεις της ΕΕ όπως η BusinessEurope και η WindEurope. Η απόρριψη του σχεδίου έχει εγείρει ανησυχίες σχετικά με τη δέσμευση της ΕΕ στις ενεργοβόρες βιομηχανίες, ιδίως υπό το φως των πρόσφατων συζητήσεων για «στρατηγική αυτονομία» στον τομέα των πρώτων υλών και της ενέργειας. Η βιομηχανία μετάλλων θεωρεί αυτή την απόφαση ως θυσία του κλάδου της για να αποφύγει δύσκολες αποφάσεις σχετικά με τις ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας. Υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία ότι οι ενεργοβόροι καταναλωτές της Ευρώπης αποκλείονται για να παρουσιαστεί η Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ ως επιτυχία, κάτι που οι εκπρόσωποι του κλάδου υποστηρίζουν ότι δεν είναι ο δρόμος προς τα εμπρός.

 

Πηγές: Euractiv & Παγκόσμια Τράπεζα