Η Πορτογαλία και η Ελλάδα είναι οι πιο φιλόδοξες για τη μείωση του δημόσιου χρέους

H Ελλάδα είναι αυτή που προβλέπει μεγαλύτερη μείωση του δείκτη δημόσιου χρέους το επόμενο έτος

Οι πιο υπερχρεωμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπουν μειώσεις στον δείκτη του δημόσιου χρέους το 2024.

Η Πορτογαλία, η Ιρλανδία και η Κύπρος είναι οι μόνες που προβλέπουν δημοσιονομικό πλεόνασμα
Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι μια από τις ναυαρχίδες του Fernando Medina στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2024, αλλά αρκετές ευρωπαϊκές χώρες καταβάλλουν προσπάθεια να μειώσουν αυτόν τον δείκτη, δεδομένης της αύξησης των επιτοκίων. Μεταξύ των πιο υπερχρεωμένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η Πορτογαλία και η Ελλάδα έχουν τους πιο φιλόδοξους στόχους μείωσης για το 2024, παρόλο που παραμένουν πολύ πάνω από το όριο του 60% του ΑΕΠ που προβλέπεται στους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ.

Το 2022, το υψηλότερο νούμερο χρέους αποτελούνταν από την Ελλάδα, την Ιταλία και την Πορτογαλία, ακολουθούμενες από την Ισπανία, τη Γαλλία και το Βέλγιο. Επί του παρόντος, τόσο η Πορτογαλία όσο και η Ισπανία έχουν καταφέρει να μειώσουν τον δείκτη του δημόσιου χρέους, υπολείποντας αυτές τις τέσσερις χώρες, σύμφωνα με τις προτάσεις προϋπολογισμού που στάλθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι πλέον διαθέσιμες για διαβούλευση.

Εξετάζοντας αυτόν τον δείκτη, η Πορτογαλία ξεχωρίζει για το ότι κατάφερε να παραμείνει κάτω από το όριο του 100% του ΑΕΠ το 2024, χάρη στη μείωση κατά 4,1 ποσοστιαίες μονάδες, στο 98,9%, παρά το γεγονός ότι δεν προβλέπει τη μεγαλύτερη πτώση. Ακόμη και η Ελλάδα είναι αυτή που προβλέπει μεγαλύτερη μείωση του δείκτη δημόσιου χρέους το επόμενο έτος, από 159,3% του ΑΕΠ το 2023 σε 152,2% το 2024. Το ισπανικό χρέος αναμένεται να φτάσει το 106,3% του ΑΕΠ το επόμενο έτος. Εν τω μεταξύ, η Ιταλία αναμένεται να σημειώσει αναλογία 140,2% του ΑΕΠ φέτος, προβλέποντας ελαφρά μείωση στο 139,9% το επόμενο έτος.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί η απόδοση της Γαλλίας, η οποία έχει ένα από τα υψηλότερα χρέη μεταξύ των κρατών μελών. Η χώρα εκτιμά ότι ο δείκτης θα ανέλθει στο 109,7% του ΑΕΠ φέτος, παραμένοντας σε αυτό το επίπεδο και το 2024. Το Βέλγιο προβλέπει ότι το δημόσιο χρέος θα φτάσει στο 108,3% το 2023, μειώνοντας ελαφρά στο 108,1% το 2024.

Από την ομάδα των χωρών με τη χειρότερη θέση κατά τη διάρκεια της κρίσης δημόσιου χρέους – την εποχή εκείνη με το υποτιμητικό παρατσούκλι PIGS από τους Financial Times – είναι η Ιρλανδία που έχει τα πιο υγιή δημόσια οικονομικά. Το χρέος ανέρχεται στο 41% ​​του ΑΕΠ, με μείωση να αναμένεται στο 39% το επόμενο έτος, ήδη πολύ κάτω από τον στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 60%.

Επιπλέον, μαζί με την Πορτογαλία, είναι η μόνη χώρα του ομίλου που έχει πλεονάσματα: στην περίπτωση της Ιρλανδίας, 1,6% φέτος και 1,5% το επόμενο έτος. Η Πορτογαλία απέκτησε πλεόνασμα 0,8% φέτος, το οποίο θα μειωθεί στο 0,2% το 2024, σύμφωνα με την πρόταση προϋπολογισμού που υπέβαλε ο υπουργός Medina. Μεταξύ των οικονομιών που έχουν ήδη παραδώσει την πρόταση προϋπολογισμού, μόνο η Κύπρος αποφεύγει επίσης το έλλειμμα.

Η Ισπανία είναι η χώρα του ομίλου που καταγράφει το υψηλότερο έλλειμμα, με 3,9% φέτος, πάνω από το όριο που έχει ορίσει η Κομισιόν του 3% του ΑΕΠ. Για το έτος, αναμένει να παραμείνει σε αυτό το επίπεδο του 3%. Από την άλλη, η Ιταλία εκτιμά ότι το έλλειμμα θα ανέλθει στο 5,3% φέτος, αλλά θα μειωθεί το επόμενο έτος στο 4,3%, κυρίως λόγω της ανάγκης χρηματοδότησης των φορολογικών περικοπών που προτείνει η κυβέρνηση.

Όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη, οι προβλέψεις για τις οικονομίες του Νότου ευθυγραμμίζονται κυρίως για φέτος, αλλά η Πορτογαλία είναι ήδη πιο απαισιόδοξη για το 2024. Ενώ η ομάδα του Fernando Medina προβλέπει ανάπτυξη 2,2% φέτος (κάτω από το 2,3% και 2,4% που εκτιμάται για την Ελλάδα και την Ισπανία), την επόμενη φορά θα πρέπει να επιβραδυνθεί στο 1,5%.

Οικονομίες όπως η Ιρλανδία και η Ελλάδα εξακολουθούν να προβλέπουν επιτάχυνση της αύξησης του ΑΕΠ το 2024 — σε 4,5% και 3%, αντίστοιχα — ενώ η Ισπανία προβλέπει επιβράδυνση, αν και στο 2%, πάνω από την εκτίμηση της Πορτογαλίας. Η πορτογαλική οικονομία θα πληγεί από την πτώση των εξαγωγών, με την επιβράδυνση των κύριων εμπορικών εταίρων να επιβραδύνει το επίπεδο των πωλήσεων.

Βλέποντας τη χώρα που είναι γνωστή ως «ατμομηχανή της Ευρώπης», το σενάριο δεν είναι ενθαρρυντικό:  Η Γερμανία προβλέπει ανάπτυξη 0,4% το 2023 (αν και αρκετοί διεθνείς οργανισμοί προβλέπουν συρρίκνωση), επιταχυνόμενη στο 1,6% το 2024. Το δημοσιονομικό ισοζύγιο αναμένεται να είναι αρνητικό, με έλλειμμα 2,5% το 2023 και 2% το 2024. Γερμανικό χρέος είναι πάνω από τον στόχο του 60% του ΑΕΠ, παραμένοντας στο 65,25% το 2023, με προβλεπόμενη μείωση στο 64,7% το 2024.

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι το επόμενο έτος θα επανέλθει η εφαρμογή των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ, μετά την αναστολή λόγω της πανδημίας και του πολέμου στην Ουκρανία. Θα υπάρξει μια νέα διατύπωση, ακόμη υπό τελική συζήτηση μεταξύ των ηγετών, παρά τα συνήθη ανώτατα όρια 60% του ΑΕΠ για το δημόσιο χρέος και 3% του ΑΕΠ για το έλλειμμα που παραμένουν σε ισχύ.