Βρήκαν λύση για λεφτά στην Ουκρανία

Η ΕΕ προετοιμάζει plan Β ύψους 20 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας

Η ΕΕ ετοιμάζει ένα εναλλακτικό σχέδιο έως και 20 δισ. ευρώγια την Ουκρανία, με βάση το χρέος που θα παρακάμψει τιςαντιρρήσεις του Ούγγρου Βίκτορ Όρμπαν για τηχρηματοδότηση της κατεστραμμένης από τον πόλεμο χώρας.

Η σκέψη είναι ότι ένα σχέδιο βασισμένο στο χρέος θα περιόριζετην Ουγγαρία για να απελευθερώσει γρήγορα χρήματα πουπροορίζονταν για το Κίεβο.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, οι ηγέτες της ΕΕ απέτυχαν να καταλήξουν σε συμφωνία για ένα τετραετές πακέτο 50 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία. Για το λόγο αυτό, οιαρχές αναζήτησαν εναλλακτικές λύσεις για να σώσουν το Κίεβο από μια επικείμενη δημοσιονομική κρίση εάν δεν επιλυθούν οιδιαφορές του μπλοκ. Αξιωματούχοι που συμμετείχαν στιςδιαπραγματεύσεις δήλωσαν ότι ένα μοντέλο πουχρηματοδοτείται από χρέος έχει κερδίσει πόντος ως ο πιοπρακτικός τρόπος για να προσφέρθει βοήθεια εάν ο Όρμπαν αρνηθεί να άρει το βέτο του στη σύνοδο κορυφής που έχειπρογραμματιστεί για την 1η Φεβρουαρίου.

Αυτό το πλάνο θα οδηγήσει τα συμμετέχοντα κράτη μέλη να εκδώσουν εγγυήσεις για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, επιτρέποντας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δανειστεί έως και 20 δισεκατομμύρια ευρώ από τις κεφαλαιαγορές για το Κίεβο τοεπόμενο έτος. Οι συγκεκριμένοι όροι συζητούνται ακόμη και τοτελικό ποσό θα καθοριστεί με βάση τις ανάγκες της Ουκρανίας.

Η συμφωνία είναι παρόμοια με εκείνη που χρησιμοποιήθηκε το2020, όταν η Επιτροπή πρόσφερε έως και 100 δισεκατομμύρια ευρώ σε φθηνή χρηματοδότηση σε χώρες της ΕΕ για βοήθεια κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid.

Το πιο σημαντικό, αυτή η λύση δεν θα απαιτούσε εγγυήσεις από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, εφόσον οι κύριοι συμμετέχοντες ήταν χώρες με τις καλύτερες αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας. Αυτό θα επέτρεπε στην ΕΕ να παρακάμψει το βέτο τηςΟυγγαρίας, καθώς δεν θα απαιτούσε ομόφωνη υποστήριξη.

Ορισμένες χώρες, όπως η Γερμανία και η Ολλανδία, θα χρειαστούν έγκριση από τα αντίστοιχα κοινοβούλιά τους, μια διαδικασία που οι αξιωματούχοι ελπίζουν ότι μπορεί να ολοκληρωθεί εγκαίρως για την παροχή βοήθειας στην Ουκρανία τον Μάρτιο.

Ένας από εκείνους που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξει «τεχνικό πρόβλημα» που θα εμπόδιζε την προσφορά χρηματοδότησης στο Κίεβο, αν και από πολιτική άποψη «είναι πιο περίπλοκο».

Εάν οι ηγέτες της ΕΕ εγκρίνουν αυτό το σχέδιο την 1η Φεβρουαρίου, το ΔΝΤ θα έχει εγγυήσεις ότι θα ξεκλειδώσει τηνεπόμενη δόση της χρηματοδότησης για την Ουκρανία, αξίας περίπου 900 εκατομμυρίων δολαρίων.

 

Αυτό θα παράσχει αρκετά κεφάλαια στο Κίεβο ώστε να αποφύγει να χρειαστεί να καταφύγει σε νομισματική χρηματοδότηση, στην οποία η κυβέρνηση θα τύπωνε χρήματα για να στηρίξει το έλλειμμά του και να κινδυνεύσει να εκτιναχθεί στα ύψη.

Ένα από τα μειονεκτήματα αυτού του σχεδίου, σε σύγκριση μετην αρχική πρόταση που βασίζεται στους προϋπολογισμούς τηςΕΕ, είναι ότι θα περιοριζόταν σε δάνεια και δεν θα περιλαμβάνει επιχορηγήσεις. Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν ακόμη να αποφασίσουν να χορηγήσουν επιδοτήσεις διμερώς.

Μια άλλη εναλλακτική βοήθεια που μελετάται συνίσταται στηνπαράταση για λίγους μήνες και έως ένα χρόνο τηςχρηματοδοτικής δομής που χρησιμοποιήθηκε φέτος, βάσει τηςοποίας η ΕΕ χορήγησε στην Ουκρανία 18 δισεκατομμύρια ευρώσε φθηνά δάνεια. Αυτή η επιλογή θα απαιτούσε τη συμφωνία της σταθμισμένης πλειοψηφίας των χωρών.

Ωστόσο, οι αξιωματούχοι επιμένουν ότι η προτιμώμενη επιλογήτους είναι να εγκρίνουν το πακέτο βοήθειας που προτάθηκε για πρώτη φορά τον Ιούνιο αλλά μπλοκαρίστηκε από την Ουγγαρία.

Αυτή η λύση παραμένει η προτιμώμενη από την Επιτροπή διότικαλύπτει μια τετραετία και περιλαμβάνει 4 δισεκατομμύρια ευρώ για άλλες προτεραιότητες, όπως οι επενδύσεις στην άμυνα και τη μετανάστευση.

Όποιο μοντέλο και αν επιλεγεί, η ΕΕ έχει υποσχεθεί στηνΟυκρανία ότι θα παράσχει κεφάλαια το αργότερο μέχρι τονΜάρτιο, σύμφωνα με αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για μια συνομιλία μεταξύ των υπουργών Οικονομικών της G7 τηνπερασμένη εβδομάδα.