Η Ελλάδα στην κορυφή

Το υψηλότερο ποσοστό αυτοαπασχολούμενων έχει η χώρα μας σε όλη την Ευρώπη

Η Ελλάδα, η Ιταλία και η Πολωνία είναι οι ευρωπαϊκές χώρες με το υψηλότερο ποσοστό αυτοαπασχολούμενων στην επικράτειά τους.

Αυτό προκύπτει από τη σύγκριση του αριθμού των αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων και του αριθμού των εργαζομένων σε καθεμία από αυτές τις χώρες, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας Eurostat, που χρονολογούνται από το 2022.

Οι χώρες με το υψηλότερο ποσοστό αντιστοιχούν σε 26,34 %, 19,52% και 18,34%, αντίστοιχα.

Αυτές που κλείνουν τη λίστα ως οι χώρες με το χαμηλότερο ποσοστό αυτοαπασχολούμενων στην Ευρώπη είναι η Νορβηγία (3,93%), η Δανία (7,56%) και η Γερμανία (7,58%).

Η Ισπανία καταλαμβάνει την όγδοη θέση μεταξύ των χωρών με το υψηλότερο ποσοστό αυτοαπασχολουμένων στην Ευρώπη, με 14,46%.